3. lokakuuta 2014

Miltä teillä päin näyttää?

Nimittäin vesien tila?

Kurkkaa kartasta:

Pintavesien ekologinen tila
Kartta: SYKE, ELY-keskukset, RKTL. Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Pintavesien_tilaTarkempi karttapalvelu täältä. Kartan on tehnyt Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Vesiemme tila on ajankohtainen asia, koska uudet vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016-2021 julkaistiin juuri kuultavaksi. Eli kuka tahansa voi kommentoida niitä 1.10.2014-31.3.2015 välisenä aikana. EU:n direktiivin mukaan pintavedet tulisi saada hyvään kuntoon vuoteen 2015 mennessä (EU:n vesipuitedirektiivi).

Vielä on pitkä matka tavoitteeseen ja lisää aikaa tarvitaan, vaikkakin 65 % vesistämme saakin hyvän tai erinomaisen arvosanan.

Rannikkovesien tila on heikoin. Vain 25 % rannikkovesistä on hyvässä tilassa. Tänä kesänä moni sai todistaa karmaisevaa näkyä, etenkin Saaristomerellä ja Ahvenanmaan ympäristössä, kun meri oli täynnä sinilevää. Onneksi kuitenkin itäinen Suomenlahti on alkanut näyttää elpymisen merkkejä, kun Venäjän jätevedet on saatu aisoihin.

Pohjaeläimet kertovat vesien tilasta, ne häviävät kun tila huononee ja happi loppuu. Kuvassa merenpohjan kilkkejä, liejusimpukoita ja makkaramato.

Rehevöityminen on vesien suurin ongelma. Vesiä rehevöittävät liialliset ravinteet, typpi ja fosfori. Näitä tulee erityisesti maataloudesta, mutta myös jätevesistä, teollisuudesta, metsätaloudesta, haja-asutuksesta,  kalanviljelyksestä, liikenteestä ja energiantuotannnosta. Suomenlahden tilaan vaikuttaa myös se, missä kunnossa Itämeren pääallas on. Eli Suomen ulkopuoliset merialueet etelämpänä.

Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään keinoja mm. rehevöitymisen vähentämiseen.

Liikuitteko kesällä vesillä? Miltä siellä näytti? Havaitsitteko rannikkovesillä kenties rakkolevää, merkkiä puhtaammista vesistä?

Paljon tietoa Itämerestä ja sen ajankohtaisesta tilasta löytyy Itämeriportaalista!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti